Medicínske služby


Služby, zabezpečené pracovnou zdravotnou službou, orientované na medicínsku časť:

Výkon pracovnej zdravotnej služby v tejto oblasti pozostáva zo zabezpečovania lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci (vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných preventívnych prehliadok) na základe kategorizácie zamestnancov do rizikových kategórií a osobitných pracovných činností. Náplň lekárskych prehliadok pre jednotlivé rizikové kategórie zamestnancov zabezpečujeme v súlade s Vestníkom MZ SR.


Nemedicínske služby


Služby, zabezpečené pracovnou zdravotnou službou, orientované na nemedicínsku časť pozostávajú z: