PZS Balsam

Všetko čo potrebujete vedieť

  • Pracovná zdravotná služba Balsam s.r.o., od roku 2007 vykonáva vo všetkých oblastiach (napr. zdravotníctvo, strojárenský priemysel, ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo, textilný priemysel, doprava, školstvo, wellness a služby a iné) odborne poradenskú službu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci a zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami prostredníctvom tímu odborných zdravotných pracovníkov s príslušnou špecializáciou.

    Služby zabezpečené prostredníctvom spoločnosti, pozostávajú z kompletného systému, ktorý je prispôsobený na špecifické potreby a požiadavky klienta, v súlade s aktuálnou legislatívou.

    V rámci činnosti PZS Balsam zabezpečujeme dohľad nad pracovnými podmienkami a poradenskú činnosť na úrovni nemedicínskej a medicínskej.


Výkon pracovnej zdravotnej služby / nemedicínska časťVýkon pracovnej zdravotnej služby pozostáva z identifikácie možných rizík ohrozenia, ktoré v súvislosti s pracovnou činnosťou, môžu ovplyvniť zdravotný stav zamestnancov. V rámci špecifikácie faktorov pracovného prostredia, PZS vykoná prostredníctvom svojich pracovníkov hodnotenie zdravotných rizík / audit pracovných podmienok, ktoré je prevažne zamerané na: