Prečo práve my?


Iba dobre informovaní a správne motivovaní zamestnanci budú aktívne chrániť svoje zdravie.


Pracovná zdravotná služba Balsam, s.r.o., pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Klientom poskytujeme komplexné služby, ktoré sú zamerané na dohľad nad pracovným prostredím zamestnancov v súvislosti so zákonom č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


    PZS Balsam

    Zameranie našich výchovných aktivít prispôsobujeme individuálne, podľa štruktúry a charakteru pracoviska, zistené v pracovnom prostredí a vedomosti pracovníkov.