• img

  Pracovná zdravotná služba  Balsam s.r.o.

  Služby zabezpečené prostredníctvom spoločnosti, pozostávajú z kompletného systému, ktorý je prispôsobený na špecifické potreby a požiadavky klienta, v súlade s aktuálnou legislatívou

    Zaregistrujte sa u nás.

Pracovná zdravotná služba Balsam s.r.o.


Pracovná zdravotná služba Balsam s.r.o., od roku 2007 vykonáva vo všetkých oblastiach (napr. zdravotníctvo, strojárenský priemysel, ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo, textilný priemysel, doprava, školstvo, wellness a služby a iné) odborne poradenskú službu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci a zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami prostredníctvom tímu odborných zdravotných pracovníkov s príslušnou špecializáciou. Služby zabezpečené prostredníctvom spoločnosti, pozostávajú z kompletného systému, ktorý je prispôsobený na špecifické potreby a požiadavky klienta, v súlade s aktuálnou legislatívou. V rámci činnosti PZS Balsam zabezpečujeme dohľad nad pracovnými podmienkami poradenskú činnosť na úrovni nemedicínskej a medicínskej, služby v oblasti BTS a služby technika požiarnej ochrany.

Služby, zabezpečené pracovnou zdravotnou službou, orientované na:


MEDICÍNSKA ČASŤ

NEMEDICÍNSKA ČASŤ

Iba dobre informovaní a správne motivovaní zamestnanci budú aktívne chrániť svoje zdravie.


Naši klienti


Naša spoločnosť zabezpečuje dohľad nad pracovnými podmienkami spoločnostiam z rôznych odvetví a priemyselných sektorov.

 • Zdravotníctvo:


  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Fakultná nemocnica Nitra
  Fakultná nemocnica Trnava
  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
 • Štátne inštitúcie:


  Úrad vlády Slovenskej republiky,
  Slovenská akadémia vied,
  Ministerstvo hospodárstva
 • Drevospracujúci

  priemysel:


  Lesy Slovenskej republiky
  DREVOKAPITAL s.r.o.,
  LEGNO TRADE s.r.o.,
  KB KAPITAL, s.r.o.
 • Strojársky priemysel:


  STROJLAB s.r.o.,
  KOVOSTROJ a.r. Medzilaborce,
  Metal Container, a.s.,
  V+S Welding, s.r.o.,
  CHARVÁT STROJÁRNE, a.s.
  PSS Svidník a.s.
  KOMPLET MECCANICHA s.r.o.
 • Textilný priemysel:


  ODEVA, s.r.o.,
  MOPAI, s.r.o.,
  MADI spol. s.r.o.
 • Doprava:


  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  LS Trans s.r.o.
 • Školstvo a

  administratíva:


  Vysoká škola zdravotníctva asociálnej práce sv. Alžbety,
  Základná škola Jána Švermu,
  Základná škola 8. mája Svidník
 • Potravinárstvo:


  Chipita Slovakia, s.r.o.
  COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
 • Automotív:


  Gestamp Nitra, s.r.o.,
  MEVIS Slovakia, s.r.o.,
  syncreon Slovakia s.r.o.
  Calearo Slovakia, s.r.o.
  Windsor Machine & Stamping s.r.o.
  Eurostyle Systems Bánovce s.r.o.
  Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o.