• img

  Pracovná zdravotná služba  Balsam s.r.o.

  Služby zabezpečené prostredníctvom spoločnosti, pozostávajú z kompletného systému, ktorý je prispôsobený na špecifické potreby a požiadavky klienta, v súlade s aktuálnou legislatívou

    Zaregistrujte sa u nás.

Pracovná zdravotná služba Balsam s.r.o.


Pracovná zdravotná služba Balsam s.r.o., od roku 2007 vykonáva vo všetkých oblastiach (napr. zdravotníctvo, strojárenský priemysel, ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo, textilný priemysel, doprava, školstvo, wellness a služby a iné) odborne poradenskú službu pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci a zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami prostredníctvom tímu odborných zdravotných pracovníkov s príslušnou špecializáciou. Služby zabezpečené prostredníctvom spoločnosti, pozostávajú z kompletného systému, ktorý je prispôsobený na špecifické potreby a požiadavky klienta, v súlade s aktuálnou legislatívou. V rámci činnosti PZS Balsam zabezpečujeme dohľad nad pracovnými podmienkami poradenskú činnosť na úrovni nemedicínskej a medicínskej

Služby, zabezpečené pracovnou zdravotnou službou, orientované na:


MEDICÍNSKA ČASŤ

NEMEDICÍNSKA ČASŤ

Iba dobre informovaní a správne motivovaní zamestnanci budú aktívne chrániť svoje zdravie.


Naši klienti


Naša spoločnosť zabezpečuje dohľad nad pracovnými podmienkami spoločnostiam z rôznych odvetví a priemyselných sektorov.

 • Zdravotníctvo:


  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  Fakultná nemocnica Nitra
 • Štátne inštitúcie:


  Kancelária prezidenta SR
  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
  a poštových služieb
 • Drevospracujúci

  priemysel:


  Lesy Slovenskej republiky
 • Strojársky priemysel:


  EGE spol. s.r.o.
  PSS Svidník a.s.
  KOMPLET MECCANICHA s.r.o.
 • Textilný priemysel:


  PANEP s.r.o.
 • Doprava:


  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  LS Trans s.r.o.
 • Školstvo a

  administratíva:


  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Blackside a.s.
  FG Financial Group – SK a.s.